Zarządzenie Nr ORo.0050.190.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.