Zarządzenie Nr ORo.0050.186.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.