Zarządzenie Nr ORo.0050.179.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.