Data posiedzenia:
2021-02-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie za rok 2020.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
5.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7.Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 stycznia 2021 r.
8.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
9.Zamknięcie obrad.