Organizacja punktu do zbierania w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – OSś.6220.8.2021 – numer porządkowy karty: 24/2020

Wiecej informacji wyszukasz tutaj wpisujac numer porzadkowy karty: