Zarządzenie Nr ORo.0050.178.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 41-940 Piekary Śląskie