Zarządzenie Nr ORo.0050.177.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.