Zarządzenie Nr ORo.0050.169.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2021 r.w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich, w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Podmiejskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy