Zarządzenie Nr ORo.0050.163.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat