Zarządzenie Nr ORo.0050.158.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Józefa Sowińskiego,  przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.