rosnących na terenie działki o nr geod. 541/2294 położonej przy ul. M.J.Piłsudskiego 21-23 w Piekarach Śląskich kolidujących z przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. - numer porządkowy karty: 19/2021

Wiecej informacji wyszukasz tutaj wpisujac numer porzadkowy karty: