Zarządzenie Nr ORo.0050.145.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Armii Krajowej, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.