Zarządzenie Nr ORo.0050.141.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 marca 2021  roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy Papieża Jana Pawła II 81   oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej