Zarządzenie Nr ORo.0050.140.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  15 marca 2021  roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 79, oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej