Postanowienie Nr 5/2021 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Piekary Śląskie