O G Ł O S Z E N I E - Na podstawie art. 124 ust 1, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Pod Gajem