Zarządzenie Nr ORo.0050.135.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie