Zarządzenie Nr ORo.0050.132.2021 Prezydenta MIasta Piekary Śląskie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0050.711.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląski z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej, pomieszczenia, które zostało adaptowane na cele użytkowe i jego sprzedaż wraz ze zbyciem udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu, zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu