Zarządzenie Nr ORo.0050.124.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli ochrony informacji niejawnych