Zarządzenie Nr ORo.0050.123.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej