Zarządzenie Nr ORo.0050.118.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, objęte księgami wieczystymi T20 K711 Piekary Wielkie, GL1T/00085929/6, GL1T/00072693/8, GL1T/00052490/9 i GL1T/00072298/9