Zarządzenie Nr ORo.0050.115.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.