Data posiedzenia:
2021-01-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
6.Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2021.
7.Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Piekary Śląskie za rok 2020.
8.Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz protokołu XXX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2020 r.
9.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10.Zamknięcie obrad.