Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2020 r. - KOREKTA