Zarządzenie Nr ORo.0050.103.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich