Zarządzenie Nr ORo.0050.100.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17  lutego 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 r.