Zarządzenie Nr ORo.0050.97.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2021 pn. "Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej"