Zarządzenie NrORo.0050.92.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przejścia na własność Gminy Piekary Śląskie pojazdu usunietego z drogi