Zarządzenie Nr ORo.0050.90.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lutego 2021  roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00041001/5