Zarządzenie Nr ORo.0050.79.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.