Zarządzenie Nr ORo.0050.762.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2020  roku w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie