Data posiedzenia:
2020-12-30

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie ustalenia wydatków budżetu Miasta, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, ich planu finansowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (druk nr 475),
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049 (druk nr 476),
- w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 477).
4. Zamknięcie obrad.