Informacja międzysesyjna za okres od 9.12.2020 r. - 20.01.2021 r.