Tężnia Solankowa Brzozowice Kamień (w trybie zaprojektuj i wybuduj).