Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodowa dzialalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu dzialalności lobbingowej