Data posiedzenia:
2020-11-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
6. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2020r.
7. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad.