Zarządzenie Nr ORo.0050.740.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich na Osiedlu Andaluzja, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.