Informujemy o zmianie terminu składania ofert na dzień 03.02.2021 r.

Ze względu na modyfikację SIWZ - dodanie uzgodnień Tauron - przesuwa sie termin składania ofert na dzień 08.02.2021 r.

W załączeniu odpowiedź na pytanie (26.01.2021 r.)

W związku z odpowiedzią na pytania zamawiający modyfikuje SIWZ wraz z załącznikami i przesuwa termin składania ofert na dzień 17.02.2021 r.

Uwaga! Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe.