Informacja międzysesyjna za okres od 18.11.2020 r. - 9.12.2020 r.