Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwaly Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 31 stycznia 2019 r. z pózn. zm. w sprawie konsultacji z mieszkancami czesci wydatków budzetu Miasta Piekary Slaskie