Zarządzenie Nr ORo.0050.672.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. z późn. zm. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie