Jakość powietrza w województwie śląskim w dniu 1 grudnia 2020 r. - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.