Informacja międzysesyjna za okres od 21.10.2020 r. - 17.11.2020 r.