Zarządzenie Nr ORo.0050.633.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów w Piekarach Śląskich