Zarządzenie Nr ORo.0050.623.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.