Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych tj. papier, tektura, tworzywa sztuczne na terenie MAK Surowce Wtórne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Wentylacyjnej 16 – OSś.6220.24.2020 - numer porządkowy karty: 54/2020

Wiecej informacji wyszukasz tutaj wpisujac numer porzadkowy karty: