Informacja międzysesyjna za okres od 16.09.2020 r. - 20.10.2020 r.