Zarządzenie Nr ORo.0050.609.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Franciszka Kotuchy oraz w sprawie powołania komisji przetargowej