Zarządzenie Nr ORo.0050.607.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzedu Miasta Piekary Śląskie.