Zarządzenie Nr ORo.0050.602.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.475.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie